Zdieľanie bicyklov aj v Nitre | Nitra

Zdieľanie bicyklov aj v Nitre

Nitra chce byť Smart. Aj preto, okrem iných aktivít, realizuje spoločne s Arrivou Nitra, projekt zdieľaných bicyklov - Bikesharing. V Nitre bude na zdieľanie k dispozícii 70 bicyklov plus sedem záložných bicyklov na všetkých stanovištiach so 105 parkovacími miestami pre bicykle. Stanovištia budú na autobusovej stanici (k dispozícii bude osemnásť bicyklov), pri internáte Mladosť (šesť bicyklov) pri obchodnom dome Centro Nitra (deväť bicyklov) na Svätoplukovom námestí (trinásť bicyklov), na Župnom námestí, v Mestskom parku na Sihoti a pri Chrenovskom moste bude zhodne po osem bicyklov. Výber jednotlivých lokalít súvisí s koncepciou budovania cyklotrás a vlastníctvom pozemkov. Stanovištia zabezpečovalo mesto - konkrétne Stredisko mestských služieb. K dnešnému dňu sú všetky vybudované a pripravené na inštaláciu bicyklov. 

„Mesto Nitra podporí projekt sumou 27-tis. eur (bez DPH). Mesto tiež podpísalo s Arrivou zmluvu o vzájomnej spolupráci. Obe strany sa zaviazali podporiť mobilitu mesta - s dôrazom na cyklodopravu a poskytovanie služby zdieľania bicyklov,“ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč. Samotné stojisko bude pozostávať zo samostatnej parkovacej plochy pre bicykle i zariadenia, kde sa budú bicykle „odkladať.“ Inteligentné lavičky s nabíjačkou tam bude nainštalované po finalizácii projektu stojísk pre bicykle, predpoklad