SMS parkovanie uľahčí vodičom život | Nitra

SMS parkovanie uľahčí vodičom život

Stačí poslať SMS - Cieľom služby je poskytnúť vodičom, parkujúcim v zóne s plateným státím, možnosť zaplatiť za parkovanie cez mobilný telefón a to zaslaním SMS na krátke číslo 2200, spoločné pre všetkých operátorov, poskytujúcich svojim zákazníkom službu SMS mikroplatieb. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné - predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.

 

Spôsob úhrady parkovného cez SMS

Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: NR1 (medzera) EČV (medzera) H alebo NR2 (medzera) EČV (medzera) H

 

Vysvetlenie:   

NR1           je označenie zóny / okruhu I. so spoplatneným parkovaním v Nitre

NR2           je označenie zóny / okruhu II. so spoplatneným parkovaním v Nitre

EČV          je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad PK123CB

               je trvanie parkovania až do 4 hodín vopred v prípade potreby. Použitím celých čísel 1,2,3,4. Ak neuvediete číslo od 2, 3, 4, podľa vašej potreby dĺžky parkovania v spoplatnenej zóne, automaticky sa uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina.