Otvorili mestskú elektráreň, bude šetrná k životnému prostrediu | Nitra

Otvorili mestskú elektráreň, bude šetrná k životnému prostrediu

Do prevádzky bola spustená nová Kogeneračná elektráreň Nitra. Nachádza sa v lokalite bývalej mazutovej teplárne, jej výstavba trvala sedemnásť mesiacov, suma na sfinalizovanie a dokončenie prác projektu bola 5 miliónov eur.  Investorom je spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, vyrobená elektrina bude dodávaná do siete Západoslovenskej distribučnej. Palivom pre dve kogeneračné jednotky je zmes štandardného zemného plynu a nízkovýhrevného lokálneho plynu z ťažobného strediska, ktorý je v obci Golianovo. Elektráreň by mala okrem ekologickej výroby elektrickej energie zásobovať teplom aj sídlisko Chrenová. Prevádzkou elektrárne sa usporia energetické zdroje vo výške 17 630 MWh za rok, čo znamená, že sa dosiahne zníženie ročnej produkcie CO2 o 4 884 ton. Pre lepšiu predstavu, toto množstvo zodpovedá ročnej spotrebe lesa o rozlohe jedenástich futbalových ihrísk. „Dokončenie tejto investície nielen zlepší vzhľad okolia, ale bude prospešná aj pre občanov mesta Nitry. Nemenej dôležitou skutočnosťou je aj úspora energie pri prevádzke a zníženie emisií oxidu uhličitého,“ okrem iného, uviedol na otvorení elektrárne primátor mesta Nitry Jozef Dvonč.