Nitra ocenená ako SMART CITY LEADER | Nitra

Nitra ocenená ako SMART CITY LEADER

V júni 2017 sa v Poprade uskutočnila konferencia o rozvoji inteligentných Smart city miest. Mesto Nitra tam prevzalo certifikát mestského smart lídra za svoj iniciatívny prístup k smart riešeniam, pri zavádzaní tohto konceptu do reálnych moderných projektov na vytváranie Smart city konceptov a stratégie rozvoja mesta.

Štyri hlavné oblasti

Nitra plánuje v blízkej budúcnosti využívať verejné služby prostredníctvom najnovších technológií, ako je napríklad modernizácia technických zariadení, osvetlenia, riešenie parkovania či verejnej dopravy. Pre zladenie všetkých týchto aktivít sa pod vedením primátora Nitry Jozefa Dvonča sformovala pracovná skupina, zložená z odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa profesionálne zameriavajú na rôzne oblasti života v meste a budú mať čo povedať k smerovaniam, ktorými sa bude uberať systém rozvoja inteligentného mesta (mobilita mesta, inteligentná energia, energetický manažment a životná úroveň).

Cieľ projektu – Nitra ako moderné a inteligentné mesto

Okrem budovania inteligentnej a ekologickej dopravy, ktorá je do budúcnosti jediná dlhodobo udržateľná, je zámerom skvalitniť a spropagovať autobusovú dopravu, ponúknuť obyvateľom alternatívne druhy prepravy budovaním cyklotrás, požičovní bicyklov či zdieľaním osobných áut. Ďalšou súčasťou aktivít bude aj modernizácia verejného osvetlenia s riadením svietidiel a zavedenie inteligentného osvetlenia v mestských budovách. Zmodernizovať sa má aj spracovanie odpadu a hospodárenie s vodou a teplom. Zámer okrem toho počíta aj s elektronizáciou služieb mesta a budovaním energetickej efektívnosti a bezpečnosti.