Nitra chce byť Smart City - inteligentné mesto | Nitra

Nitra chce byť Smart City - inteligentné mesto

Mesto Nitra sa postupnými krokmi začne meniť na Smart City - Inteligentné mesto. Počíta s tým projekt Smart City, ktorý zahŕňa viaceré riešenia na modernizáciu mesta s cieľom zvýšiť kvalitu života obyvateľov a šetriť pri tom životné prostredie. Ku konceptu Smart City sa hlásia viaceré slovenské mestá, Nitra nedávno získala certifikát Smart lídra. 

Zámer Smart City je rozdelený na štyri oblasti: mobilita mesta, životná úroveň, inteligentná energia a energetický manažment. V spolupráci s vládou SR a energetickým sektorom sa v meste Nitra plánuje implementácia pilotného projektu v podobe inštalácie cca 10 tisíc meracích zariadení pre zber dát v oblasti energetického manažmentu občianskych a bytových budov. Súčasťou projektu bude i montáž fotovoltariky ako podpory výroby energie z alternatívnych zdrojov. 

V mestskej autobusovej doprave by malo čoskoro pribudnúť päť elektrobusov vrátane prevádzkového zázemia, na ktoré je vyčlenených 5 miliónov eur v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP). Od júla začne v Nitre fungovať v rámci MHD zdieľanie bicyklov. Pri každej z týchto siedmich staníc bude osadená inteligentná lavička, súčasťou ktorej bude wifi zóna s možnosťou nabiť si mobil, alebo iné zariadenie prostredníctvom solárnej energie. V budúcnosti má v meste pribudnúť i 50 dobíjacích staníc pre elektrické autá. 

V budúcich rokoch sa v Nitre nadviaže na doteraz realizovanú výmenu 1700 kusov svietidiel verejného osvetlenia za modernú LED technológiu, s cieľom úplnej rekonštrukcie zvyšných 6800 svetelných bodov. Okrem svietidiel sa plánuje i výmena stĺpov, ktoré umožnia postupnú inštaláciu množstva SMART zariadení, napr. signalizáciu a monitoring voľných parkovacích miest v rámci parkovacej politiky, kamerového systému, wifi bodov, či varovanie obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. Výmena všetkých 8 500 svetelných bodov by predstavovala úsporu 300-tisíc až 350-tisíc eur prevádzkových nákladov ročne. 

Najťažším bodom v rámci Smart City bude spracovanie komunálneho odpadu. „Verím, že nájdeme technológiu, ktorá bude prijateľná pre všetkých. Skládkovať donekonečna nebudeme môcť vzhľadom na pravidlá, ktoré nastavila v Európska únia ,“ uviedol primátor Jozef Dvonč. 

Mesto už v minulých rokoch znížilo energetickú nákladnosť mnohých budov ako sú základné školy, materské školy, kultúrne domy, azylový dom alebo polikliniky. Osadilo 140 polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad s GPS snímačmi, ktoré oznamujú naplnenosť kontajneru. Vybudovalo systém zberových dvorov a kompostáreň, obnovilo časť verejného osvetlenia, rozširuje kamerový systém, vytvára bezpečné priechody pre chodcov, opravuje všetky fontány a fontánky na pitie. „Chceme tiež vybudovať tieniace plochy, prípadne vodné plochy, kde by sa obyvateľ mohol ovlažiť,“ doplnil primátor Dvonč. Pri financovaní projektov v rámci Smart City sa mesto spolieha najmä na zdroje ERDF, najmä z IROP a rokovalo tiež