Mesto Nitra má nové verejné osvetlenie | Nitra

Mesto Nitra má nové verejné osvetlenie

Cieľom projektu bola modernizácia, rekonštrukcia a optimalizácia verejného osvetlenia zameraná na zníženie energetickej a environmentálnej náročnosti, ktorá by prispela k rozvoju mesta Nitra.

Ciele projektu a financovanie

Projekt riešil modernizáciu, rekonštrukciu a optimalizáciu verejného osvetlenia – bolo vymenených 1 345 kusov svietidiel. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja), štátnym rozpočtom SR a vlastnými finančnými prostriedkami prijímateľa (Mesto Nitra) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Výška získaného nenávratného finančného príspevku bola 570 997,58 EUR.

Kde bola výmena zrealizovaná

V rámci projektu boli riešené ulice: Hviezdoslavova, celá Štúrová ulica vrátane kruhového objazdu a úseku v mestskej časti Mlynárce, Štefánikova po Cabajský most, Cabajská ulica, Novozámocká po Priemyselnú ulicu, Trieda Andreja Hlinku, Chrenovská, Levická, Kláštorská a Dolnozoborská, Bratislavská cesta, Golianova, Akademická, Dlhá ulica po koniec Nitry, Kmeťova po kruhový objazd a Výstavná ulica.

Úsporné LED zdroje nahradili staré menej efektívne

Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie výkonu jednotlivých svietidiel. Konkrétne, pri výmene 1 345 ks svietidiel – 361 ks 62 W a 984 ks 80 W, mesto ročne ušetrí 1 505,08 GJ/rok a 158,87 ton CO2. Svietivosť zdroja je 60-tisíc hodín, pri ročnom svietení 4 000 hodín je životnosť zdroja do 15 – 20 rokov.