Ktoré mesto je SMART? | Nitra

Ktoré mesto je SMART?

V rámci Európskej komisie vytvorili tím, koordinujúci problematiku inteligentných miest. Čo teda v ich ponímaní znamená “smart cities” ? Vysvetlil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič na 7. Európskom summite regiónov a miest, ktorý sa 8. a 9. júla konal v Bratislave.

Smart cities a ekonomika 21. storočia jednoducho musia fungovať spoločne. Smart cities znamená, že mestá budú kľúčom a uzlom pre budovanie novej synergickej infraštruktúry, ktorá je potrebná pre ekonomiku 21. storočia. Tá bude o spracovaní dát, o udržateľných energiách a zdieľanej ekonomike. Mestá to pochopili ako prvé. Iniciatíva prichádza od nich. Majú veľký záujem na tom, aby sa v Brusseli vytvárali právne rámce a platformy, kde si môžu vymieňať skúsenosti a kde môžu žiadať o prefinancovanie niektorých projektov. Každé inteligentné mesto bude iné

Každé inteligentné mesto bude iné, ale charakteristiky budú spoločné. Budú sa rozvíjať na základe plánov udržateľného rozvoja, ktoré si vypracujú a ktoré častokrát majú vyššie ambície než národné vlády.Budú využívať modernú mestskú hromadnú dopravu, ktorá aspoň do istej miery nahradí autá znečisťujúce životné prostredie. Budú sa snažiť byť inkluzívne a ponúkať mladým ľuďom, aby mohli študovať profesie budúcnosti. Budú postupne transformovať priemysel, ktorý je okolo nich, aby bol čistejší, zdravší, budú sa skrátka prispôsobovať trendu,

Pozn.  7. Európsky summit regiónov a miest, ktorý sa konal 8. a 9. júla v Bratislave. zorganizovali Výbor regiónov, Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava.